We hebben ons kwaliteitskeurmerk ISO 9001:2015 weer behaald!

Met dit keurmerk toont Labyrint Zorg & Werk aan dat deze haar organisatie goed heeft ingericht.

We komen hierdoor tegemoet aan de ondersteuningsvragen van onze cliënten. We voldoen aan de wet- en regelgeving en de eisen die wij  ons zelf stellen.

Enkele citaten van de auditor
“Als het gaat om inzicht in wat beter kan is het team van Labyrint de eerste die weet wat er te doen staat. Het is bijzonder hoe goed het zelfreinigend vermogen ontwikkeld is. Ongeacht wie we spreken tijdens deze audit kent men de kracht en zwakte van bijvoorbeeld processen en ziet kansen om te verbeteren.

Kortom LZW is er weer goed in geslaagd om in de hectiek van alle dag, de maatschappelijke uitdagingen en hier en daar pech, te laten zien dat haar kwaliteitsmanagement en systematiek naar behoren functioneert. Dit is vooral te danken aan de professionaliteit van de medewerkers van LZW, ongeacht functie of positie. Het is een genoegen de medewerker aan het woord te laten en op te mogen tekenen wat werkt en waar het beter kan. Dat hoeft een extern auditteam niet te constateren want in bijna alle gevallen was men zichzelf al bewust van wat beter kan of moet. Wat een briljant moment om op het pad van zelforganisatie door te gaan.“

Wij zijn er trots op!