Medezeggenschap

ONDERNEMINGSRAAD

Labyrint Zorg & Werk heeft sinds 2021 een ondernemingsraad die een bijdrage levert aan het goed functioneren van de organisatie.

CLIËNTENRAAD

WAT DOET DE CLIËNTENRAAD?

De cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten  van Labyrint Zorg & Werk en bespreekt dit met de vertegenwoordiger van de organisatie.

WAT HOUDT HET WERK VOOR DE CLIËNTENRAAD IN?

De cliëntenraad komt vier keer per jaar bij elkaar samen met de vertegenwoordiger van de organisatie. Daar wordt gesproken over onderwerpen die direct te maken hebben met de cliëntenzorg. Vooraf ontvang je de agenda en de bijbehorende stukken per mail zodat je het overleg kunt voorbereiden.

Alle onderwerpen die de cliëntenraad van belang acht voor het welzijn van cliënten kunnen op de agenda komen. De raad geeft advies, doet aanbevelingen en geeft tips aan de organisatie. Zij doet dat wanneer zij dat nodig vindt. Gevraagd, maar ook ongevraagd. De raad is onafhankelijk en zelfstandig.

KAN IK LID WORDEN?

Natuurlijk kun jij lid worden! De cliëntenraad is samengesteld uit cliënten, wettelijke vertegenwoordigers, direct betrokkenen vanuit het netwerk van de cliënt en/of afgevaardigden vanuit een cliëntbelangenorganisatie.

Wil je zitting nemen in de cliëntenraad dan gelden er een paar algemene ‘criteria’.  Denk hierbij aan:

  • direct ervaring en/of betrokkenheid hebben met de zorg­ en dienstverlening;
  • cliëntenbelang voorop stellen;
  • onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en cliëntenbelang;
  • gemotiveerd zijn;
  • kunnen samenwerken;
  • tijd en inzet hebben;
  • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

SPECIFIEKE DESKUNDIGHEID

Een cliëntenraad heeft ook mensen nodig die een specifieke deskundigheid hebben zoals beleidsmatige interesse, administratieve vaardigheden, juridische of financiële kennis. En niet te vergeten mensen die graag met de cliënten contact onderhouden! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

DE CLIËNTENRAAD IS ALTIJD OP ZOEK NAAR ACTIEVE LEDEN.

Deelnemen is niet alleen leuk maar betekent ook het opdoen van vaardigheden, het vergroten van jouw kennis en het bied je de mogelijkheid om in contact te komen met andere mensen en organisaties.

Interesse? Neem gerust contact op. De cliëntenraad is bereikbaar per mail  cr@l.zw.nl

Samenstelling Cliëntenraad
Voorzitter            : Davy van der Hoeven
Lid                        : Bram van Dijk
Lid                        : Ilse de Bresser
Lid                        : Erica van de Wal
Aspirant-lid        : Eva van der Maden

Lid                        : vacature
Lid                        : vacature

De cliëntenraad bestaat maximaal uit zeven leden.