Producten en diensten

Labyrint Zorg & Werk staat voor professionele en verantwoorde zorgverlening in de vorm van beschermd wonen en gespecialiseerde individuele begeleiding. De eigen regie van de cliënt staat hierbij centraal. De dienstverlening van Labyrint Zorg & Werk is er dan ook op gericht begeleiding te bieden naar economische zelfstandigheid, het versterken van het sociaal netwerk en het verbeteren van de algemene kwaliteit van leven. We laten de cliënten zo veel mogelijk zelf de oplossingen aandragen. Om de ondersteuningsvraag duidelijk te krijgen maken we gebruik van de ASS-methodiek.

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis. De ASS-methodiek gaat uit van de kracht van de cliënt en de mogelijkheden vanuit zijn omgeving, ook wel netwerk genoemd. De ondersteuningsvraag wordt onderzocht op de gebieden: wonen – gezondheid – financiën – tijdsbesteding en sociaal netwerk. In een persoonlijk begeleidingsplan worden de doelen waar de cliënt aan wilt werken vastgelegd. De ASS-methodiek gebruiken wij voor onze gehele doelgroep.

Cliënten zijn welkom met een beschikking van de gemeente, een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of kunnen zelf begeleiding inkopen vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).