Wat bieden wij?

Labyrint Zorg & Werk staat voor professionele en verantwoorde zorgverlening in de vorm van beschermd wonen en gespecialiseerde individuele begeleiding. De eigen regie van de cliënt staat hierbij centraal. De dienstverlening van Labyrint Zorg & Werk is er dan ook op gericht begeleiding te bieden naar economische zelfstandigheid, het versterken van het sociaal netwerk en het verbeteren van de algemene kwaliteit van leven. We laten de cliënten zo veel mogelijk zelf de oplossingen aandragen. Om de ondersteuningsvraag duidelijk te krijgen maken we gebruik van de Zelfredzaamheids-Matrix.

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden inkomen, werk & opleiding, tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Per leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen.

Cliënten zijn welkom met een beschikking van de gemeente, een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of kunnen zelf begeleiding inkopen vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).