Klachtenprocedure

De medewerkers van Labyrint Zorg & Werk proberen je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Desondanks kan het voorkomen dat je ontevreden bent over de gang van zaken. Als het bespreken van jouw klacht met de betrokkene, begeleider of manager niet leidt tot een voor jou bevredigende oplossing, kun je een klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris. Hoe dit werkt kun je lezen in de klachtenprocedure cliënten, die je hier kunt downloaden.