Heb je een klacht?

Interne klachtenbehandeling

Medewerkers van Labyrint Zorg & Werk proberen je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan
het gebeuren dat je niet tevreden bent. Maak jouw klacht allereerst kenbaar bij je begeleider. Deze zal
de klacht met je bespreken en zo mogelijk direct gerichte actie ondernemen.
Indien het bespreken van jouw klacht met je begeleider niet tot een oplossing leidt dan kun je deze
melden via:
klachtenfunctionaris@l-zw.nl. Wij kijken dan, in overleg met de verantwoordelijke
manager, welke stappen we kunnen ondernemen om jouw klacht op te lossen. Wij streven ernaar je
klacht binnen 6 weken af te handelen en je ontvangt hierover natuurlijk bericht.

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling

Je kunt je vraag of klacht ook voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker
van het Klachtenloket Zorg, probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in
contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en
Labyrint Zorg & Werk, om samen een goede oplossing te vinden.
Je bereikt het Klachtenloket Zorg door:

Te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92.
Bereikbaar: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.
Meer informatie op: www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

Je kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen.
Jouw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt jouw geschil
en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en Labyrint Zorg & Werk zich aan de
uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep kunnen gaan.
Meer informatie op: www.degeschillencommissiezorg.nl