Raad van Commissarissen

De raad van commissarissen heeft als taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de organisatie. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met adviezen terzijde.

Samenstelling:
Voorzitter           : Simone Nijhof
Secretaris           : Ad Maas
Lid                        : Martien Wolf