Waar staan wij voor?

Labyrint Zorg & Werk gelooft dat cliënten met geestelijke gezondheidsproblematiek, op hun eigen wijze, in staat zijn deel te nemen aan de maatschappij. Dit doen wij door iedere cliënt, met een geestelijke en/of een licht verstandelijk beperking, kansen te bieden om te groeien in zijn of haar ontwikkeling. Met respect voor de eigenheid van mensen werkt Labyrint Zorg & Werk toe naar verbetering dan wel behoud van gezondheid en welzijn. Cliënten mogen rekenen op professionele medewerkers die vanuit oprechte betrokkenheid en in goede afstemming met de omgeving samen met de cliënt aan de slag gaan om de doelen van de cliënt vorm te geven. Labyrint is het EIGEN GEZICHT in de geestelijke gezondheidszorg: betrokken, betrouwbaar, zorgzaam én professioneel. Wij richten ons op de begeleiding van de cliënt. Als cliënt behandeling of andere ondersteuning ontvangt of nodig heeft stemmen we de begeleiding op en met elkaar af. Wij werken laagdrempelig en hanteren korte lijnen zodat de zorg voor iedereen snel, beschikbaar en zorgvuldig is.