Missie en Visie

Labyrint Zorg & Werk ondersteunt en begeleidt cliënten van alle leeftijdscategorieën in Noord Brabant met (complexe) geestelijke en/of LVB gezondheidsproblematiek. De begeleiding is er op gericht dat cliënt (meer) in staat is om vanuit eigen regie en eigen verantwoordelijkheid een zinvolle invulling te geven aan zijn/haar leven. Dit doen wij door uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt en in te steken op de zelfredzaamheid of het vergroten hiervan. Labyrint Zorg & Werk heeft de ambitie om in de regio Noord Brabant het persoonlijke gezicht te blijven t.b.v. cliënten met (complexe) geestelijke en/of LVB gezondheidsproblematiek. Wij richten ons alleen op begeleiding en sluiten voor behandeling aan bij ketenpartners. Wij bieden deskundige en kwalitatieve ondersteuning conform professionele standaarden. Wij werken laagdrempelig en hanteren korte lijnen met als doel snel, efficiënt en kostenbesparende zorg te bieden.