Kwaliteitskeurmerk

Na jarenlang in het bezit te zijn geweest van het HKZ-keurmerk, is Labyrint Zorg & Werk sinds 2017 in het bezit van het keurmerk ISO 9001-2015. Met dit kwaliteitskeurmerk tonen wij aan dat Labyrint Zorg & Werk in staat is om te voldoen aan de eisen vanuit klanten (zowel cliënten als stakeholders), de eisen die van toepassing zijn vanuit de wet- en regelgeving en de eisen vanuit onze organisatie. De kwaliteit wordt jaarlijks getoetst middels interne en externe audits.
ISO kwaliteitskeurmerk