Cliëntondersteuning

In de Wlz en de Wmo is vastgelegd dat iedereen recht heeft op (kosteloze) cliëntondersteuning. Cliëntondersteuners kunnen cliënten helpen bij hun wensen rondom zorg en ondersteuning en hoe deze zorg en ondersteuning aan zijn te vragen.

  • Cliënten met een Wlz-indicatie kunnen terecht bij hun zorgkantoor of een gecontracteerde organisatie voor cliëntondersteuning in de buurt.
  • Cliënten met een Wmo-indicatie kunnen bij de gemeente cliëntondersteuning aanvragen.

Meer weten? Hier vindt u meer informatie over cliëntondersteuning.