Gedragscode

Labyrint Zorg & Werk wil dat cliënten, aan wie zij ondersteuning en begeleiding biedt, tevreden zijn. Wij vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers veilig en met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor doorslaggevend. Het invoeren van een gedragscode is een praktische maatregel om binnen de organisatiecultuur een veilig en prettig leef- en werkklimaat te creëren. De gedragscode geldt voor alle medewerkers, cliënten, naastbetrokkenen en samenwerkingspartners. Zij dienen zich aan deze gedragscode te houden in relatie met of namens de organisatie.

De volledige gedragscode kun je hier lezen.