Samenwerkingspartners

  • Koraalgroep De La Salle. Doel van deze samenwerking is dat cliënten die nu nog bij De La Salle verblijven in te laten stromen naar één van onze beschermd wonen locaties. Deze samenwerking is afgestemd met het zorgkantoor.
  • Unitio. Uitwisseling van expertise ten behoeve van cliënten die in aanraking zijn gekomen met Justitie.
  • Odazorg. Biedt deskundige zorg voor mensen met dementie en biedt wijverpleging.
  • Meerdere ketenpartners zoals Novadic Kentron, Reinier van Arkel en GGZ Oost Brabant.
  • Deelnemer project maatschappelijk MOOI in Uden.
  • Partner in project Tiny Houses in Boxmeer.
  • Deelnemer in project LEEFGOED Veghel.