Toezicht

Regio Best:

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van GGD Brabant-Zuidoost (www.ggdbzo.nl).

Regio ‘s- Hertogenbosch, Oss en Tilburg:

De GGD Hart van Brabant houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van GGD Hart van Brabant (www.ggdhvb.nl).

Regio onafhankelijk:

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)  houdt toezicht vanuit de Wet Langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van IGJ (www.igj.nl).