Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek ‘s-Hertogenbosch

In het najaar van 2019 heeft de gemeente ‘s-Hertogenbosch een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder inwoners met Wmo begeleiding en/of dagbesteding. Met als doel inzicht te krijgen in de mate waarin de inwoners tevreden zijn over:

 1. de werkwijze van toekenning van Wmo begeleiding en dagbesteding;
 2. de ondersteuning die zij krijgen;
 3. het resultaat van deze ondersteuning.

Voor het onderzoek is een steekproef gehouden waarbij 1.000 klanten van de gemeente ‘s-Hertogenbosch een uitnodiging hebben ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Dat konden zij digitaal doen of schriftelijk. Uiteindelijk hebben 315 inwoners de vragenlijst ingevuld.

Onderstaand de belangrijkste resultaten uit het klanttevredenheidsonderzoek:

 • Voor inwoners is het niet altijd duidelijk waar zij moeten zijn met hun hulpvraag;
 • De informatie die gegeven wordt aan inwoners is veelal duidelijk, maar er wordt niet altijd snel geholpen;
 • Het gemiddelde rapportcijfer van de gemeente is een 7,2;
 • Andere oplossingen voor een hulpvraag worden niet altijd besproken;
 • De meeste inwoners konden snel terecht bij de zorgaanbieder van hun keuze;
 • Het gemiddelde rapportcijfers van zorgaanbieders is een 8; 
 • De meeste respondenten zijn tevreden over kwaliteit van de ondersteuning;
 • Het gemiddelde rapportcijfer van dagbesteding is een 8;
 • Het gemiddelde rapportcijfer van begeleiding is een 8,3.

Aan de dik gedrukte resultaten heeft Labyrint Zorg & Werk mede een bijdrage geleverd.