Enquête Cliënttevredenheid

Leeftijdscategorie

Welke ondersteuning ontvangt u van of via Labyrint Zorg & Werk?

Hoe lang ontvangt u ondersteuning vanuit Labyrint Zorg & Werk?

Woonplaats

1. Hoe tevreden bent u over Labyrint Zorg & Werk?

2. Ontvangt u momenteel begeleiding van Labyrint Zorg & Werk?

3. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop het begeleidingsplan tot stand is gekomen?

4. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de begeleider u helpt bij het vaststellen van de doelen?

5. Hoe tevreden bent u over het werken aan uw doelen?

6. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de begeleider u helpt bij het behalen van de door u vooraf gestelde
doelen?

7. Hoe tevreden bent u over het behalen van uw doelen?

8. Hoe tevreden bent u over de wijze van afstemming van de begeleider met andere zorg aanbieders, sociaal wijkteam,
behandelaar, mentor, ouders/partner, wijkagent etc.?

9. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop het begeleidingsplan met u wordt geëvalueerd?

10. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop het behalen van uw doelen u in staat stellen mee te doen met de
maatschappij?

11. Hoe tevreden bent u over de inzet van de begeleider?

12. Hoe tevreden bent u over de aandacht en de intresse die de begeleider u geeft?

13. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van uw begeleider?

14. Hoe tevreden bent u over de tijd die uw begeleider heeft voor u tijdens begeleidingsafspraken?

15. Hoe tevreden bent u over de samewerking van uw begeleider met andere zorgaanbieders?

16. Hoe tevreden bent u over het nakomen van afspraken door uw begeleider?

17. Hoe tevreden bent u over het respectvol omgaan met u door uw begeleider?

18. Hoe tevreden bent u over de (telefonische) bereikbaarheid van uw begeleider?

19. welk rapportcijfer zou u uw begeleiding geven?

20. Hoe tevreden bent u over de vervanging bij ziekte?

21. Hoe tevreden bent u over de vervanging bij vakantie?

22. Hoe tevreden bent u over het wisselen van begeleiders?

23. Hoe tevreden bent u over de informatie vanuit Labyrint Zorg & Werk?

24. Hoe tevreden bent u over het vertrouwelijk omgaan van uw gegevens?

25. Hoe tevreden bent u over het afhandelen van uw klacht door de begeleider/organisatie?

26. Zou u onze organisatie aanbevelen aan mensen die op zoek zijn naar begeleiding?

27. Wat zijn volgens u de sterke punten van Labyrint Zorg & Werk?

28. Wat ziet u als de nadelen of mindere kanten van Labyrint Zorg & Werk?

29. Wat zijn volgens u verbeterpunten? Wat stelt u voor?

30. Heeft u hulp gehad met het invullen van de vragenlijst?