Enquête Cliënttevredenheid

Leeftijdscategorie
Welke ondersteuning ontvangt u van of via Labyrint Zorg & Werk?
Hoe lang ontvangt u ondersteuning vanuit Labyrint Zorg & Werk?
Woonplaats
1. Hoe tevreden bent u over Labyrint Zorg & Werk?
2. Ontvangt u momenteel begeleiding van Labyrint Zorg & Werk?
3. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop het begeleidingsplan tot stand is gekomen?
4. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de begeleider u helpt bij het vaststellen van de doelen?
5. Hoe tevreden bent u over het werken aan uw doelen?
6. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop de begeleider u helpt bij het behalen van de door u vooraf gestelde
doelen?
7. Hoe tevreden bent u over het behalen van uw doelen?
8. Hoe tevreden bent u over de wijze van afstemming van de begeleider met andere zorg aanbieders, sociaal wijkteam,
behandelaar, mentor, ouders/partner, wijkagent etc.?
9. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop het begeleidingsplan met u wordt geëvalueerd?
10. Hoe tevreden bent u over de wijze waarop het behalen van uw doelen u in staat stellen mee te doen met de
maatschappij?
11. Hoe tevreden bent u over de inzet van de begeleider?
12. Hoe tevreden bent u over de aandacht en de intresse die de begeleider u geeft?
13. Hoe tevreden bent u over de deskundigheid van uw begeleider?
14. Hoe tevreden bent u over de tijd die uw begeleider heeft voor u tijdens begeleidingsafspraken?
15. Hoe tevreden bent u over de samewerking van uw begeleider met andere zorgaanbieders?
16. Hoe tevreden bent u over het nakomen van afspraken door uw begeleider?
17. Hoe tevreden bent u over het respectvol omgaan met u door uw begeleider?
18. Hoe tevreden bent u over de (telefonische) bereikbaarheid van uw begeleider?
19. welk rapportcijfer zou u uw begeleiding geven?
20. Hoe tevreden bent u over de vervanging bij ziekte?
21. Hoe tevreden bent u over de vervanging bij vakantie?
22. Hoe tevreden bent u over het wisselen van begeleiders?
23. Hoe tevreden bent u over de informatie vanuit Labyrint Zorg & Werk?
24. Hoe tevreden bent u over het vertrouwelijk omgaan van uw gegevens?
25. Hoe tevreden bent u over het afhandelen van uw klacht door de begeleider/organisatie?
26. Zou u onze organisatie aanbevelen aan mensen die op zoek zijn naar begeleiding?
27. Wat zijn volgens u de sterke punten van Labyrint Zorg & Werk?
28. Wat ziet u als de nadelen of mindere kanten van Labyrint Zorg & Werk?
29. Wat zijn volgens u verbeterpunten? Wat stelt u voor?
30. Heeft u hulp gehad met het invullen van de vragenlijst?