Persverklaring 17 december 2019

De berichtgeving van Pointer (KRO/NCRV) op maandag 16 december over mogelijke wantoestanden in de WMO, waarin onze organisatie Labyrint Zorg & Werk is genoemd, hebben ons en onze mensen diep geraakt. Helaas kregen wij niet de indruk dat wij het beeld dat de redactie van Pointer opriep konden keren. Daarom hebben wij besloten niet voor de camera te reageren. Wel hebben wij de redactie schriftelijke toelichtingen gegeven op hun vragen. Deze reacties zijn hier en hier te lezen.

Het beeld dat het programma schetst dat bestuurders niet zorgvuldig zouden omgaan met gemeenschapsgeld steekt. Vooral de suggestie van Pointer dat winst direct zou worden uitgekeerd aan personen. Het door goede bedrijfsvoering verkregen positief resultaat over de laatste jaren is met name ingezet om de organisatie – die in 2014 nog in zwaar weer verkeerde – robuust te maken. Op die manier kan de snelgroeiende vraag naar de ondersteuning en begeleiding van cliënten met (complexe) problematiek – met oog voor de individuele wensen en behoeften van de cliënt – ook de komende jaren op kwalitatief hoog niveau worden ingevuld.

Labyrint Zorg & Werk hecht eraan te benadrukken dat ze haar werk doet onder het oog van diverse ervaren toezichthouders. De raad van commissarissen (RvC) laat bij monde van haar voorzitter weten dat er geen wantoestanden te melden zijn en de RvC anders direct zou ingrijpen: “Wij ontvangen van de directie de volledige inzage in alle benodigde informatie. Binnen de organisatie wordt transparant en volgens de regels gewerkt. Alle financiële zaken worden door zowel de externe accountant als de Auditcommissie van de RvC gecontroleerd en goedgekeurd. Naar onze mening worden er verantwoorde keuzes gemaakt door de directie van Labyrint.”

De raad van bestuur betreurt het dat ook enkele cliënten bij de programmamakers kritiek hebben geuit op het handelen van Labyrint Zorg & Werk: “We hebben – uit privacyoverwegingen, zonder op de individuele casussen in te gaan – de redactie laten weten dat wat ons betreft zij aantoonbaar onjuist zijn geïnformeerd.”

Er zal alles aan worden gedaan door de raad van bestuur om de professionals van Labyrint Zorg & Werk in staat te blijven stellen om de ondersteuning en begeleiding van – over het algemeen – kwetsbare cliënten op het kwalitatief hoogstaande niveau te blijven uitvoeren. Zoals de Noord Brabantse regio’s en de cliënten van Labyrint Zorg & Werk gewend zijn: “Wij zijn van mening en ervan overtuigd dat er door ons rechtmatige en doelmatige ondersteuning wordt geleverd en dat we voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Daar waar het gevoel ontstaat bij onze medewerkers, cliënten of opdrachtgevers dat er iets zou schorten aan de zorgvuldigheid van het werk, dan zullen we er alles aan doen dat gevoel weg te nemen. Als daar een onafhankelijk extern onderzoek voor nodig blijkt, dan zijn we meer dan bereid om daaraan mee te werken. Vanzelfsprekend geven we daarbij alle gewenste openheid van zaken, zowel op het gebied van personeelsbeleid, de begeleiding en bejegening van cliënten als ook wat betreft de financiële keuzes die zijn gemaakt.”

Raad van bestuur

Labyrint Zorg & Werk.