Opening Franciscanessenklooster

Op 6 juni openen officieel de deuren van de nieuwe buitenschoolse opvang (BSO), het orthopedisch dagcentrum (OPD) van Unik en de nieuwe locatie voor beschermd wonen in het Klooster in Veghel van Labyrint Zorg & Werk.
Iedereen is van harte welkom om een kijkje te nemen op deze nieuwe locatie en kennis te maken met UniK en Labyrint Zorg & Werk.
De BSO en OPD van UniK zijn geopend van 15.00-18.00 uur en Labyrint Zorg & Werk beschermd wonen is van 15.00-17.00 uur te bezoeken.
De officiële opening vindt plaats om 15.40 uur. Er worden op deze middag rondleidingen verzorgd en voor de kinderen zijn er diverse leuke activiteiten zoals een blote voeten pad en een tovertafel!

De ontwikkeling van het klooster is te danken aan de zusters Franciscanessen. In 2019 wordt het 175-jarig bestaan van de kloosterorde gevierd.
Het aantal zusters binnen de congregatie in Nederland is de laatste jaren sterk gedaald. Daarom hebben de zusters besloten de communiteit te beëindigen en zich terug te trekken in een gedeelte van het complex op het kloosterterrein.
De rest van het complex komt gefaseerd beschikbaar voor andere doelen. De zusters hechten eraan hiervoor een bestemming te vinden die in het verlengde ligt van hun roeping.
Volgens de traditie van de congregatie willen de zusters speciale aandacht besteden aan de minder bevoorrechten in de maatschappij.
Unik en Labyrint Zorg & Werk werken samen aan de invulling van het klooster.

FLYER