JA! Labyrint Zorg & Werk behaalt wederom ISO-certificaat

Het onafhankelijke certificerende instelling Certificatie in de Zorg heeft Labyrint Zorg & Werk op 26 en 27 oktober bezocht en onze kwaliteit beoordeeld met als uitgangspunt de waarde voor de cliënt.

Goede zorg, begeleiding en ondersteuning speelt zich primair af in de relatie tussen cliënt en de professionele medewerker. Onze cliënten, medewerkers, ketenpartners en financiers zijn gebaat bij begeleiding die er op is gericht dat cliënt (meer) in staat is om vanuit eigen regie en eigen verantwoordelijkheid een zinvolle invulling te geven aan zijn/haar leven.

Daar omheen is veel te organiseren zodat onze professional zijn/haar werk goed, veilig en efficiënt kan doen. Bij de certificering wordt onderzocht hoe de cliëntbehoeften en onze visie en missie zich consistent en in samenhang vertalen naar een goede dienstverlening en werkprocessen.

Wij zijn heel blij en trots op met dit behaalde resultaat! Wij hebben het samen gedaan, zowel cliënten, zorgprofessionals, een externe ketenpartner, kantoormedewerkers  en het management hebben actief deelgenomen aan de auditdagen.

Elk jaar wordt onze organisatie opnieuw getoetst.  Labyrint Zorg & Werk blijft hierdoor een betrouwbare organisatie voor onze cliënten,  medewerkers, ketenpartners en opdrachtgevers.