Informatie voor verwijzers

Op de pagina Producten en diensten zie je wat Labyrint Zorg & Werk aan ondersteuningsvormen biedt.

Labyrint Zorg & Werk staat voor kwalitatief goede ondersteuning met deskundige, betrokken en professionele medewerkers die hart hebben voor onze cliënten. De ondersteuning is veelal van tijdelijke aard. De cliënt mag een integraal begeleidingsprogramma verwachten. Dit houdt in dat de begeleiders aandacht hebben voor de verschillende levensgebieden (wonen, gezondheid, financiën, tijdbesteding en sociaal netwerk) en daarbij nadrukkelijk afstemming zoeken met cliënt en diens steunsysteem. Waar nodig wordt samenwerking gezocht met overige betrokkenen en professionals.

Labyrint Zorg & Werk heeft overeenkomsten afgesloten met meerdere centrumgemeenten op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige zorg (Wlz).

WMO:

Oss

  • Gespecialiseerde begeleiding (ambulant)
  • Wonen met ondersteuning
  • Beschermd wonen (scheiding van wonen en zorg)

’s-Hertogenbosch

  • Gespecialiseerde begeleiding (ambulant)
  • Beschermd wonen begeleid
  • Beschermd wonen thuis

Eindhoven

  • Beschermd wonen (scheiding van wonen en zorg) voor gemeente Best

Best en Oirschot

  • Gespecialiseerde begeleiding (ambulant)

WLZ:

Zorgkantoor VGZ, regio Noordoost Brabant

  • Begeleiding vanuit een Modulair Pakket Thuis (MPT). We kunnen de begeleiding bieden bij de cliënt thuis of cliënt maakt gebruik van huisvestingsmogelijkheden via Labyrint Zorg & Werk.

Maatwerkvoorziening:

In afstemming met gemeenten biedt Labyrint Zorg & Werk begeleiding op basis van een individuele maatwerkvoorziening.

Labyrint Zorg & Werk biedt géén behandeling, past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe en verricht geen risicovolle en voorbehouden medische/verpleegkundige handelingen. Ook dient Labyrint Zorg & Werk geen medicijnen toe. Er zijn andere organisaties die deze specifieke hulpvragen op een verantwoorde manier kunnen uitvoeren.

Heb je vragen over onze diensten? Neem gerust contact op met onze afdeling toegang. toegang@l-zw.nl