Deskundigheidsbevordering

15 mei 2018 – De zorg is continu in beweging, en zo ook onze organisatie. Deskundigheid is binnen Labyrint Zorg & Werk een belangrijk begrip. Om hier een bijdrage aan te leveren is er door onze vier autismedeskundigen een interne deskundigheidsbevordering module ontwikkeld. De kennis die zij bezitten willen zij op deze manier doorgeven aan collega’s.
Naast het accent op autisme bestaat de deskundigheidsbevordering uit handvatten en training die ook toepasbaar zijn bij het begeleiden van cliënten met andere diagnoses.
Bovenstaande is begin mei 2018 van start gegaan met als uiteindelijke doel om kwalitatieve goede zorg te (blijven) bieden aan onze cliënten.